Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 11.02.2021

Διαδικτυακά και με live streaming μετάδοση από τον δημοτικό ραδιοσταθμό «Κανάλι Ένα–90,4» πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021 με κύριο θέμα τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ του Δήμου Πειραιά.

► Στην προ ημερησίας διάταξης διαδικασία, ο Δημήτρης Γκερλές επανέφερε το θέμα των απουσιών των δύο συμβούλων που έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της «Ελληνικής (Χρυσής) Αυγής» με ερώτηση για τις ενέργειες του προεδρείου. Η παράταξή μας «Πειραιάς για όλους» είχε υποδείξει την κατά τον νόμο διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί.
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Αβραμίδης δεν έχει πράξει τα δέοντα. Ήταν χαρακτηριστική η όχι και τόσο θεσμική «ατάκα» του στην απάντηση του στον δημοτικό σύμβουλο μας: «Μου πέφτει λιγάκι δύσκολο να κάνω τον απουσιολόγο» είπε.

Υπενθυμίζεται το ιστορικό της υπόθεσης: Οι δύο σύμβουλοι της «Ελληνικής Αυγής» κατά τη διάρκεια του 2020 είχαν ελάχιστες παρουσίες στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά και θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.2 του ν.3852/2010, που αναφέρει  ότι «σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης...». Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος».
Ο «Πειραιάς για όλους» έχει αναδείξει το ζήτημα με έγγραφο του από τις 15.12.2020 του προς τη δημοτική αρχή, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ΥΠΕΣ στις 23.12.2020 μας κοινοποίησε την απάντηση του στην οποία επισημαίνονται οι σχετικές διατάξεις και ενέργειες που πρέπει να γίνουν και καλεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητας της.

► Το θέμα της σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη και τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καρύδη.

Για τη σχετική πρόταση είχε προηγηθεί σύσκεψη των  επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων (Νίκος Βλαχάκος, Νίκος Μπελαβίλας, Διαμάντω Μανωλάκου) υπό τον δήμαρχο, κατά την οποία έγινε ενημέρωση και εκτενής συζήτηση για το θέμα. Στη συζήτηση παρουσιάστηκε η οικονομοτεχνική μελέτη και το σχέδιο καταστατικού. Εκεί ο επικεφαλής του «Πειραιάς για όλους» εξήγησε τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει ο Δήμος από την ίδρυση του Οργανισμού αλλά και τους κινδύνους. Πρότεινε δε συμπληρώσεις στην οικονομοτεχνική μελέτη όπως και τη συμπλήρωση του καταστατικού με ρητή αναφορά στον απαραίτητο έλεγχο του Δήμου επί του νέου φορέα. Τα πιο πάνω έγιναν δεκτά. Ο Νίκος Μπελαβίλας στη σύσκεψη ενημέρωσε τους επικεφαλής και τον δήμαρχο, ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η τελική απόφαση της παράταξης για τη συμμετοχή ή όχι στον Αναπτυξιακό Οργανισμό θα ληφθεί από το σύνολο των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων του «Πειραιάς για όλους».

Στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε εκ μέρους της παράταξης μας ο Παναγιώτης Αναστασάκος, ο οποίος έκανε λόγο για ριζική παρέμβαση στη λειτουργία του Δήμου με την ίδρυση του νέου φορέα. Ο «Πειραιάς για όλους» εκτιμά ότι θα συμβάλλει στο ξεμπλοκάρισμα του Δήμου, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια είναι υποστελεχωμένος και εξαιτίας αυτού αδυνατεί να προχωρήσει στην υλοποίηση σημαντικών έργων. Τόνισε ότι είναι ουσιαστικό να δούμε πως θα λειτουργήσει αυτή η προσπάθεια και πως θα συλλειτουργήσει αυτός ο οργανισμός σε σχέση με τον ίδιο τον Δήμο. Παράλληλα οι εργαζόμενοι δια των συλλόγων τους εξέφρασαν ανησυχίες. Για αυτό  ζητήθηκε χρόνος διαβούλευσης προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι το ζητούμενο είναι ένας Δήμος πιο παραγωγικός και πρότεινε την αναβολή της απόφασης, ώστε να υπάρξει μια ευρύτερη συναίνεση. Από την πλευρά του ο Δημήτρης Γκερλές έθεσε ερωτήματα και διατύπωσε τις πολλές επιφυλάξεις του, ενώ η Βάνα Μελά επέμεινε στην ανάγκη συζήτησης του θέματος με τους εργαζόμενους, καθώς ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί τεράστια τομή για την πόλη.
Η πρόταση για αναβολή δεν έγινε δεκτή και το Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία τη σύσταση του Οργανισμού.

Ο «Πειραιάς για όλους» εντωμεταξύ ολοκλήρωσε μία ουσιαστική συζήτηση στην ευρεία δημοτική και κοινοτική ομάδα του. Από την πλευρά μας ετέθη το απαραίτητο πολιτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο ώστε ο νέος φορέας να αποτελέσει όντως ένα χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για τον Δήμο Πειραιά με σαφή ταυτότητα δημοσίου συμφέροντος, ευελιξία και αποτελεσματικότητα χωρίς υποβάθμιση των δημοτικών μηχανισμών ή απαξίωση των δημοτικών υπαλλήλων. Σχετική επιστολή απεστάλη ήδη στον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο με κοινοποίηση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι τοποθετήσεις των συμβούλων του «Πειραιάς για όλους» εδώ και στους χρόνους 21:03-29:42│51:50-59:54│1:58:33-2:02:19│2:25:13-2:27:49│2:45:11-2:47:58│ 2:59:14-3:01:21 │3:05:18-3:07:45

Last modified onΠέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 13:43

Το βιογραφικό του Νίκου Μπελαβίλα

Video Gallery

Πειραιάς για Όλους: Δραγάτση 12 - Πλατεία Κοραή | Δημαρχείο Πειραιά 4ος όροφος│Γραφείο 8 | τηλ: 2132022353 & 2132022252
Στέκι του Λιμανιού της Αγωνίας Πραξιτέλους 78 & Ελ. Βενιζέλου